ReikiReikiReikiReikiReiki
Рейки
Рейки 1-во ниво
Рейки 2-ро ниво
Рейки 3-то ниво
Рейки курсове
За мен
Контакти

Reiki

Sirius A

Chudesata na Bulgaria

 

Рейки 3-то ниво

 

Това е нивото Рейки Мастер-Учител за хора, които желаят да се посветят в преподаването на този метод на други хора. Инициацията/посвещението в Рейки 3-то ниво става поне 2 години след посвещението във 2-ро ниво.

Трето ниво на Рейки не представлява просто следваща степен. Това е етап от развитието на всеки Рейки-ученик, който е решил да продължи по този път и да преподава на други хора. Мастерското ниво не се придобива в рамките на един курс. То е резултат от множество семинари и индивидуални консултации с учителя.

При обученито в трето ниво на Рейки освен семинарите за това ниво ученикът трябва да присъства отново на няколко семинара 1-во и 2-ро ниво. Да се включва в допълнителни семинари и мероприятия, свързани с Рейки. През периода на обучение има и часове за индивидуални консултации, които не приключват със завършването на това ниво.

Инициацията се извършва известно време след началото на обучението и първоначално ученикът се научава да обучава и инициира в Рейки 1-во и 2-ро ниво други хора, да организира и провежда семинари, информационни вечери и Рейки-срещи. След натрупване на опит и знания и проведени от негова страна семинари за обучение в 1-во и 2-ро ниво Рейки-мастерът се обучава да инициира в 3-то майсторско ниво.

Този начин на обучение кореспондира с традиционното разбиране за пътя на Майстора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki

 

Reiki Magazin

Reiki Reiki Reiki

 

 

"Който обича, 
може да осъществи
дори невъзможното."

Буда

Copyright © 2009 - 2020 Sirius A Ltd.